The Shells Resort and SpaĐịa chỉ: Gành Gió, Bãi Biển Ông Lãng, Đảo Phú Quốc, Việt Nam

Khoảng cách đến:
Sân bay Quốc tế Phú Quốc (9.3 Km)
Nhà máy nước mắm Phú Quốc (2.7 Km)
Thủ công mỹ nghệ Phú Quốc (2.8 Km)
Dinh Cậu (3.1 Km)
Quán kem Buddy Ice Cream (3.3 Km)