Điểm thưởng

Hội viên chương trình Premium Holiday Club được tích điểm trên mỗi lần đặt phòng ở tại tất cả các khách sạn tham gia chương trình trong khu vực Châu Á. Điểm thưởng sẽ được quy đổi ra các phiếu tiền mặt có giá trị 400,000đ để sử dụng cho phòng ở tại khách sạn, phiếu miễn phí ẩm thực trưa hoặc tối, hoặc ngay cả một đêm nghỉ miễn phí tại khách sạnChương trình Premium Holiday Club tích điểm thưởng như thế nào?
Thật đơn giản! Chỉ cần gọi vào hotline của chúng tôi số (028)71062222 để được hỗ trợ tư vấn đặt phòng, hoặc đăng nhập vào website dành riêng cho hội viên để xem và đặt phòng sẵn có trên trực tuyến, chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận đặt phòng và điểm thưởng sẽ được tích vào tài khoản của hội viên ngay sau đó

Xem điểm thưởng Chương trình Premium Holiday Club như thế nào?
Vui lòng đăng nhập vào website Premium Holiday Club với số thẻ hội viên để vào tài khoản hội viên xem tổng số điểm thưởng hiện có

Quy đổi điểm thưởng Chương trình Premium Holiday Club như thế nào?
Vui lòng gọi vào hotline của chúng tôi tại (028)71062222 để được hỗ trợ viêc quy đổi điểm thưởng, phiếu ưu đãi sau khi quy đổi thành công sẽ được gửi trực tiếp về địa chỉ hội viên cung cấp